In de maanden januari, februari en maart 2024 heeft het Knoalster Foto Collectief geëxposeerd in de fysiotherapiepraktijk ProVitaal in Meeden. Iedere fotograaf had voor deze expo twee tot zes foto’s aangeleverd.

Vrijwel alle ruimtes in de praktijk, met uitzondering van de behandelruimtes, waren beschikbaar voor de expo. De foto’s hingen in de gangen en rondom de balie en zorgden voor een mooie en diverse ‘aankleding’ van de vele witte muren. Cliënten van de praktijk reageerden enthousiast op het werk van het Collectief.

Wij danken ProVitaal voor het beschikbaar stellen van hun praktijk voor onze expo, de hartelijke ontvangst en alle medewerking!